Práce

Šimon Pikous : Rodina v slovenskej fotografii po roku 1989

Autor: Šimon Pikous
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Václav Podestát
Inventární číslo: Bc - 467/12
Rok: 2012

Rodina je veľmi osobná téma v tvorbe každého autora. V slovenskej fotografii sa v posledných rokoch stále častejšie objavuje obraz privátneho priestoru. Hranice medzi osobným a verejným sa prekračujú a častokrát prelínajú. Cieľom mojej práce je predstaviť prierez prístupov a možností spracovania témy rodiny v tvorbe súčasných slovenských fotografov.

Šimon Pikous: Rodina v slovenskej fotografii po roku 1989 (PDF soubor)