Práce

Drahomír Stulír : Fotografie v Brněnském deníku Rovnost v letech 1989 a 2012

Autor: Drahomír Stulír
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Miroslav Myška
Oponent: Tomáš Pospěch
Inventární číslo: Bc - 469/12
Rok: 2012

Bakalářská diplomová práce přibližuje vývoj a proměnu fotografie v brněnském Deníku Rovnost. Soustředím se na období let 1989 až 2012, podrobněji pak představuji poslední desetiletí a stávající fotografické postupy, kdy čerpám z vlastních zkušeností a postřehů fotoreportéra této regionální redakce. Měnící se přístup k fotografii dokládám na konkrétních snímcích dohledaných v archivu i prostřednictvím rozhovorů s někdejšími fotografy Rovnosti. Zejména posledních dvacet let bylo pro médium fotografie přelomových, a to se odrazilo i na přístupu k fotografii v médiích. Digitální přístroje nahradily analogové, místo fotokomor se pro zpracování snímků využívají speciální grafické programy. Proměňuje se také funkce fotografie: forma čím dál více zastiňuje obsah a reportážní fotografie je vytlačována inscenovanými snímky s důrazem na estetično. V návaznosti na technologický pokrok ovlivnil fotografii ještě jeden podstatný fenomén – čas. V procesu pořízení a následném zpracování snímků rozhodují minuty a vteřiny, nikoliv hodiny a dny jak tomu bylo ještě v 90. letech. Svět a život lidí se stále zrychluje a reportážní fotografie s ním.

Drahomír Stulír: Fotografie v Brněnském deníku Rovnost v letech 1989 a 2012 (PDF soubor)