Práce

Alice Šmídová : Jan Schýbal fotograf

Autor: Alice Šmídová
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Václav Podestát
Oponent: Miroslav Myška
Inventární číslo: Bc - 470/12
Rok: 2012

Zadání mé bakalářské práce je zpracovat profesní i soukromý život plzeňského fotografa Jana Schýbala, který se zabývá dokumentární fotografií od 8O. let. Věnoval se také výstavní činnosti v galerijním prostoru divadla Kruh v Plzni. Nezanedbatelné je jeho pedagogické působení na Střední soukromé umělecko – průmyslové škole Zámeček v Plzni - Račicích. Zařazuji Jana Schýbala do kontextu politické situace 80. let minulého století a porovnávám jeho tvorbu s fotografy zabývajícími se rovněž dokumentární fotografií.

Alice Šmídová: Jan Schýbal fotograf (PDF soubor)