Práce

Branislav Štěpánek : Občianske združenie FOTOFO

Autor: Branislav Štěpánek
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Václav Podestát
Inventární číslo: Bc - 471/12
Rok: 2012

Občianske združenie FOTOFO bolo prvou a najdôležitejšou inštitúciou, ktorá po novembri 1989 začala programovo zastrešovať a rozvíjať nezávislú fotografickú kultúru na Slovensku. Festival Mesiac fotografie, ktorý organizuje od roku 1992, má pre európsku fotografickú kultúru zásadný význam. Predmetom tejto práce je história združenia, počnúc kultúrnou situáciou na sklonku socializmu, sledujúc kultúrnu transformáciu po novembrových udalostiach až po vznik združenia. Ďalej uvádzame najdôležitejšiu výstavnú, organizátorskú a vydavateľskú činnosť a tiež stručný prehľad podobných inštitúcií. Prácu dopĺňame kompletným prehľadom publikácií.

Branislav Štěpánek: Občianske združenie FOTOFO (PDF soubor)