Práce

Václav Vašků : Antonín Kratochvíl / Na hranici stínu

Autor: Václav Vašků
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Václav Podestát
Inventární číslo: Bc - 472/12
Rok: 2012

Cílem této bakalářské práce bylo přiblížit život a dílo fotografa Antonína Kratochvíla. Práce popisuje jeho pohnuté životní osudy od dětství, emigraci z Československa, přes dobu studií v Amsterdamu a odchod do Los Angeles, až po práci pro prestižní světová média a založení fotografické agentury VII. Pro hlubší pochopení Kratochvílova díla je práce doplněna i o některé jeho názory a životní postoje, které zde přibližuje obsáhlý rozhovor s autorem.

Václav Vašků: Antonín Kratochvíl / Na hranici stínu (PDF soubor)