Práce

Jan Vermouzek : Bohumír Prokůpek

Autor: Jan Vermouzek
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Jan Pohribný
Oponent: Miroslav Myška
Inventární číslo: Bc - 473/12
Rok: 2012

Tato práce se zabývá osobností tuláka, fotografa a pedagoga Bohumíra Prokůpka. Věnuji se především shromáždění faktů o jeho životě, které jsou důležité pro pochopení tak složité osobnosti jakou byl Bohumír Prokůpek. Chci tím napomoci k rozklíčování jeho celoživotní tvorby, která má těžiště v krajinářské fotografii. Důležitá část Prokůpkova díla je věnována interiérové architektuře. Nelze nezmínit také jeho pedagogickou činnost, které se věnoval v závěru svého života.

Jan Vermouzek: Bohumír Prokůpek (PDF soubor)