Práce

Martin Zeman : Současné reflexe industriální krajiny

Autor: Martin Zeman
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Tomáš Pospěch
Oponent: Jiří Siostrzonek
Inventární číslo: Bc - 474/12
Rok: 2012

Ve své bakalářské práci jsem zachytit různé směry a pohledy, které v současné době reflektují industriální krajinu. Poté, co jsem v úvodu práce uvedl několik historicky neopomenutelných českých fotografů, vybral jsem současné autory, kteří se tématem industriální krajiny zabývají a snažil jsem se jejich tvorbu popsat a uvést odlišnosti nebo naopak jednotící prvky, které jsou zde patrné.

Martin Zeman: Současné reflexe industriální krajiny (PDF soubor)