Práce

Martin Cáb : Fenomén zavřených očí ve fotografii

Autor: Martin Cáb
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Dita Pepe
Inventární číslo: Bc - 475/12
Rok: 2012

Motiv zavřených očí ve fotografii jako záměrný symbol sebou nese mnoho aspektů, možností percepce a výkladu. Usuzuji, že se z tohoto jevu stal v oboru fotografie určitý fenomén. Tato práce je ponořením do tématu a prozkoumává tvorbu jednotlivých autorů, kteří s motivem zavřených očí pracovali účelně, anebo se za jistých okolností vyskytuje napříč jejich fotografickým dílem.

Martin Cáb: Fenomén zavřených očí ve fotografii (PDF soubor)