Práce

Petr Omelka : Fotografie v Galerii výtvarného umění v Hodoníně

Autor: Petr Omelka
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Miroslav Myška
Oponent: Petr Velkoborský
Inventární číslo: Bc - 476/13
Rok: 2013

Galerie výtvarných umění v Hodoníně je regionálně významnou kulturní institucí se staletou tradicí. Počátkem 70. let 20. století byl založen Kabinet fotografie, který pořádal fotografické výstavy s regionálním přesahem a založil fotografickou sbírku. Tato práce pojednává o historii a současnosti fotografie v galerii, zabývá se fotografickými výstavami, publikacemi, sbírkou fotografií a dalšími významnými počiny na poli fotografie v kontextu své doby. Pokouším se také na příkladu četnosti, kvality a novátorství dobrat k nejdůležitějším obdobím historie Galerie výtvarných umění v Hodoníně. Práce zahrnuje i srovnání s jinými galeriemi v České republice, osobní rozhovory a obrazovou přílohy.

Petr Omelka: Fotografie v Galerii výtvarného umění v Hodoníně (PDF soubor)