Práce

Greta Blumajerová : Kriminalistická fotografie jako inspirace od roku 1945

Autor: Greta Blumajerová
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Tomáš Pospěch
Oponent: Štěpánka Stein
Inventární číslo: Bc - 477/13
Rok: 2013

Smrt je společníkem fotografie již od samého jejího počátku. V dobových dokumentech si všímáme pokusů zaznamenat posmrtné portréty, byli jsme také svědky první snahy úmyslné manipulace s fotografiemi, které toto životní téma zachycovaly. Smrt je nedílnou součástí reportážní fotografie z válek, ale často je i obsahem dokumentárních fotografií zachycujících stinné stránky života velkoměst. Téma smrti všeobecně je pro většinu znás tak fascinující, že ho jako marketingový zdroj s velkým potenciálem nemohl nechat bez vytěžení ani všudypřítomný svět obchodu. Zobrazení smrti, často explicitně popisné, a tím drsně útočící na nepřipraveného diváka, se začalo využívat jako inspirační zdroj v mnoha oblastech reklamního průmyslu a velmi často v módní fotografii. K pochopení inspirace tímto tématem je nutné zmínit aspoň ve stručnosti historii krimi- nalistické fotografie, její důležitost a začátky bulvarizace smrti. V mé práci se soustředím také na kreativní fotografické koncepce od roku 1945, počínaje dokumentačním cyklem Arthura Felliga alias Weegeeho přes Guy Bourdina, Stevena Kleina až po světoznámého a dnes velmi populárního Davida LaChapella. V závěru práce se věnuji vybraným celosvětovým módním kampaním, které zazářily perfektně zpracovaným fotografickým doprovodem s tématem smrti, možná stále inspirované fotografiemi z kriminalistického prostředí.

Greta Blumajerová: Kriminalistická fotografie jako inspirace od roku 1945 (PDF soubor)