Práce

Burianová Klára : Gender a transgender v současné české fotografii

Autor: Burianová Klára
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Tomáš Pospěch
Oponent: Petr Vilgus
Inventární číslo: Bc - 478/13
Rok: