Práce

Karol Grygoruk : Aspekty identity a její vliv na vybraných zástupců americké intimní fotografie.

Autor: Karol Grygoruk
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Rafał Milach
Oponent: Karel Poneš
Inventární číslo: Bc - 481/13
Rok: 2013

Tématem práce je vliv pocitu sociální identity v tvůrcí práci amerických fotografů a fotografy od hlavního proudu intimní fotografie. Studie se zamerila na biografické a fotografické analýzy umeleckých úspechů Nan Goldin, Larry Clark, Dash Snow, Ryan McGinley'a. Prostrednictvím distribuce sémantických vybraných snímků najdeme významné sociální problémy které ovlivnují jejich práci a definovat své tvurcí umelecké postoje.

Karol Grygoruk: Aspekty identity a její vliv na vybraných zástupců americké intimní fotografie. (PDF soubor)