Práce

Jan Hauner : Vizualismus

Autor: Jan Hauner
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Tomáš Pospěch
Oponent: Václav Podestát
Inventární číslo: Bc - 482/13
Rok: 2013

Záměrem studie je analyzovat jakými způsoby se vizualismus rozvíjel prostřednictvím rezonance, tj. českých specifikací, které korelují s německým pojetím a polskou obdobou. Studie se zabývá vizualistickou teorií a fotografickou tvorbou jak esteticky, tak kunsthistoricky.

Jan Hauner: Vizualismus (PDF soubor)