Práce

Atila Hazay : Historické fotografické techniky v současné české fotografii

Autor: Atila Hazay
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Tomáš Pospěch
Oponent: Jan Mahr
Inventární číslo: Bc - 483/13
Rok: 2013

Přehled historických fotografických technik, jejich vývoje s odkazem na současnost. Zmapování českých a slovenských autorů používajících historické fotografické techniky v současnosti.

Atila Hazay: Historické fotografické techniky v současné české fotografii (PDF soubor)