Práce

Martin Hlavica : Ivo Gil

Autor: Martin Hlavica
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Václav Podestát
Oponent: Jindřich Štreit
Inventární číslo: Bc - 484/13
Rok: 2013

Ve své bakalářské práci se snažím zdokumentovat a zasadit do dobového kontextu fotografickou tvorbu, pedagogickou práci i spolkové aktivity Ivo Gila. Stěžejní část věnuji pokusu o analytický rozbor jeho fotografických cyklů Leontýn, Sanitka, Tramvaj a Farma. Tvorba Ivo Gila je ovlivněna celoživotním přátelstvím s Pavlem Štechou, spolužákem z FAMU. Spolu s Markétou Luskačovou a Josefem Koudelkou jsou řazeni mezi průkopníky sociálního dokumentu u nás. Osobně jsem se s Ivo Gilem setkal při mém studiu v HFK Hradec Králové, kde působí společně s Josefem Ptáčkem jako hlavní pedagog.

Martin Hlavica: Ivo Gil (PDF soubor)