Práce

Martina Hromková : Nefigurativní tendence ve fotografii v českých zemích po roce 1989

Autor: Martina Hromková
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Tomáš Pospěch
Oponent: Jan Pohribný
Inventární číslo: Bc - 485/13
Rok: 2013

Bakalářská práce se zabývá analýzou fotografií s nefigurativním námětem, které vznikly po roce 1989 v českých zemích. Cílem je stručně nastínit počátky nefigurativnosti v historii fotografie jako úvod do celé problematiky. Hlavní stať analyzuje tvorbu nejvýraznějších představitelů tohoto směru.

Martina Hromková: Nefigurativní tendence ve fotografii v českých zemích po roce 1989 (PDF soubor)