Práce

Michal Janica : Moderní formy prezentace fotografií v Polsku

Autor: Michal Janica
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Tomáš Pospěch
Oponent: Petr Vilgus
Inventární číslo: Bc - 486/13
Rok: 2013

Moderní formy prezentace fotografií v Polsku” – popsat na vybraných příkladech způsoby a prostory používané pro prezentaci fotografií v Polsku po roce 2000. Tato práce analyzuje, jak popularizace fotografie a technologický rozvoj vedly k rozšíření škály možností vystavování fotografií.

Michal Janica: Moderní formy prezentace fotografií v Polsku (PDF soubor)