Práce

Karolina Karwan : Fotografické dvojice a jejich intimita v současné polské fotografii

Autor: Karolina Karwan
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Rafał Milach
Oponent: Petr Vilgus
Inventární číslo: Bc - 487/13
Rok: 2013

V této bakalářské práci jsem na základě vybraných polských fotografů popisovala fenomén fotografických dvojic. Cílem této práce je charakterizace jejich fotografické tvorby spojené s dokumentací jejich soukromí. Na příkladu jednotlivých dvojic poukazuji na podobnosti i odlišnosti v přístupu k soukromé fotografii a vnímání intimní fotografie.

Karolina Karwan: Fotografické dvojice a jejich intimita v současné polské fotografii (PDF soubor)