Práce

Michal Lichtanski : Propaganda na fotografiích reportérů Centrální Fotografické agentury

Autor: Michal Lichtanski
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Rafał Milach
Oponent: Tomáš Pospěch
Inventární číslo: Bc - 488/13
Rok: 2013

Propaganda v období lidového Polska byla jedním z hlavních nástrojů vlády a fotografie představovala jeden z jejích nástrojů. Fotografickou agenturou obsluhující v PLR soudobá média byla Centrální Fotografická Agentura. Téma propagandy mi vždy bylo blízké, proto jsem se rozhodl napsat bakalářskou práci o propagandě na fotografiích, které tvořili reportéři CFA. Úkolem této práce je ukázat, jaké byly její druhy a metody a prozkoumání pracovních podmínek reportérů v tomto období.

Michal Lichtanski: Propaganda na fotografiích reportérů Centrální Fotografické agentury (PDF soubor)