Práce

Roman Machek : Jiří Bartoš - nejen krajinář

Autor: Roman Machek
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Jan Pohribný
Oponent: Miroslav Myška
Inventární číslo: Bc - 489/13
Rok: 2013

Práce se zabývá tvorbou a tvůrčím vývojem hejnického fotografa, krajináře Jiřího Bartoše. Zahrnuje období od jeho počátků na konci padesátých let až do současnosti. Soustřeďuje se na méně známou tvorbu a především počátky fotografování, kdy se věnoval i jiným oblastem než krajině. Sleduje také jeho aktivní vliv na fotografické dění v místě kde žije. Text je bohatě doprovázen ukázkami fotografií různých období jeho tvorby.

Roman Machek: Jiří Bartoš - nejen krajinář (PDF soubor)