Práce

David Mužík : Expresivní polohy subjektivního dokumentu v současné české fotografii

Autor: David Mužík
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Václav Podestát
Inventární číslo: Bc - 490/13
Rok: 2013

Tato bakalářská práce se zabývá definicí základních expresivních poloh subjektivního dokumentu ve fotografii. Popisuje východiska jak obsahová, tak i formální a na jejich základě pak stanovuje kategorie, kterými se autoři zabývají. U jednotlivých kategorií pak prezentuji signifikantní práce nejvýraznějších autorů, a také jejich ohlas v české fotografii.

David Mužík: Expresivní polohy subjektivního dokumentu v současné české fotografii (PDF soubor)