Práce

Eva Pospěchová : Jiří Šigut

Autor: Eva Pospěchová
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Jan Pohribný
Oponent: Jiří Siostrzonek
Inventární číslo: Bc - 493/13
Rok: 2013

Jiří  Šigut  (1960),  je  ve  svém  výtvarném  projevu  na  poli  fotografie  poměrně  solitérem. Od poloviny 80. let, kdy se začal věnovat fotografickým „záznamům“,   si vybudoval svá vlastní pravidla a osobité postupy nedogmaticky propojující různé  oblasti fotografie a výtvarného umění. Zásadní roli v jeho pracích hraje tematizování  času v události a události v čase, osobní prožitek, haptičnost, mentální způsob čtení,  práce  s náhodou  a  relativizování/rezignace  na  estetickou  stránku  fotografie.  Po  práci s analogickým materiálem a dlouho časovým snímáním, přešel na výhradní  užívání  fotografických  papírů  zaznamenávajících  proměny přírodních  živlů   a elementů a následně na malířskou transkripci digitálního fotografického obrazu na  plátno, ve kterém se soustředí na otázky exaktního přetlumočení fotografického  obrazu do systému jedniček a nul.

Eva Pospěchová: Jiří Šigut (PDF soubor)