Práce

Lech Radecki : Urszula Czartoryska: První dáma polské fotografie

Autor: Lech Radecki
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Tomáš Pospěch
Oponent: Petr Vilgus
Inventární číslo: Bc - 494/13
Rok: 2013

Polské umění se v poválečném období začalo pomalu stavět zpět na nohy. Cílem práce je popsání nejdůležitějších témat ze života a tvorby Urszuly Czartoryské, patřící mezi nejlepší kritiky umění tohoto období. Analýze byly podrobeny především nejdůležitější kritické a publicistické práce Czartoryské – a také její role autority v oblasti umělecké fotografie v Polsku. Tento výzkum zahrnuje jak sledování vzájemných vztahů mezi fotografií v kontextu současného umění a jinými oblasti výtvarného umění tak její role jako nástroje představujícího pro umění zdroj nevyčerpatelné inspirace

Lech Radecki: Urszula Czartoryska: První dáma polské fotografie (PDF soubor)