Práce

Kamila Rokicka : Současný trh s fotografickými knihami vydanými vlastním nákladem v Polsku

Autor: Kamila Rokicka
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Rafał Milach
Oponent: Jiří Siostrzonek
Inventární číslo: Bc - 495/13
Rok: 2013

Ve své diplomové práci jsem se věnovala současné situaci na polském trh s knihami věnovanými fotografii, které byly vydány ve vlastním nákladu. Pokusila jsem se nastínit jaké místo na vydavatelském trhu si tyto publikace našly a jaké je doprovázely události. Zamyslela jsem se také nad dalšími etapami vzniku autorských knih a zkonfrontovla je s tvůrčím procesem autorů. Ověřila jsem, jak jsou tyto knihy vnímány jako médium. Tato práce by mohla být průvodcem tvůrčími a vydavatelskými procesy, které souvisejí s problematikou nezávislého tisku v Polsku.

Kamila Rokicka: Současný trh s fotografickými knihami vydanými vlastním nákladem v Polsku (PDF soubor)