Práce

Michaela Žabžová : Fotografické výstavy ve Francouzském institutu v Praze 1990-2012

Autor: Michaela Žabžová
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Jindřich Štreit
Oponent: Jan Pohribný
Inventární číslo: Bc - 496/13
Rok: 2013

Tato bakalářská práce shrnuje všechny fotografické výstavy, které se konaly ve Francouzském institutu v Praze, konkrétně v kmenové Galerii 35. Výstavy jsou řazeny chronologicky od roku 1991 do současnosti. Jednotlivé výstavy jsou zde stručně popsány, včetně obrazové dokumentace a plakátů.

Michaela Žabžová: Fotografické výstavy ve Francouzském institutu v Praze 1990-2012 (PDF soubor)