Práce

Robert Kiss : Forenzní přístup k umělecké fotografii inspirované smrtí po roce 1945

Autor: Robert Kiss
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Václav Podestát
Inventární číslo: Bc - 499/13
Rok: 2013

Tato práce mapuje vývoj a hlavní tendence v umělecké fotografii inspirované smrtí po roce 1945. Analyzuje dobovou situaci, důvody a osobní motivace umělců, kteří s tímto tématem cíleně pracují. Představuje fotografy, kteří s tématem pracují především v umělecké rovině a využívají forenzní přístupy. Záměrně vynechává například válečné, kriminalistické, dokumentární a reportážní práce na téma posmrtné fotografie a nechává tím prostor pro další studie, které budou v tomto málo probádaném prostoru podrobněji mapovat jejich samostatný vývoj a hlavní představitele.

Robert Kiss: Forenzní přístup k umělecké fotografii inspirované smrtí po roce 1945 (PDF soubor)