Práce

Jiří Nováček : Jindřich Přibík fotograf

Autor: Jiří Nováček
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Václav Podestát
Oponent: Jan Pohribný
Inventární číslo: Bc - 500/13
Rok: 2013

ABSTRAKT Ve své bakalářské práci jsem chtěl zaznamenat profesní i soukromý život fotografa Jindřicha Přibíka, v období více, jak padesáti let jeho tvorby. Zaměřil jsem se na jeho život a tvorbu, kterou jsem se pokusil zhodnotit v dobových i uměleckých souvislostech, nejen v tehdejším Československu, ale především v zahraničí, kde tento autor pětadvacet let působil.

Jiří Nováček: Jindřich Přibík fotograf (PDF soubor)