Práce

Lukáš Rohárik : Dušan Slivka

Autor: Lukáš Rohárik
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Jan Pohribný
Oponent: Petr Velkoborský
Inventární číslo: Bc - 502/13
Rok: 2013

Fotograf Dušan Slivka patrí medzi popredné osobnosti krajinárskej fotografie na Slovensku. V umenovedných kruhoch je známy predovšetkým súborom minimalistických krajín, ktoré vytváral od konca šesťdesiatych rokov. Je autorom prínosných vedeckých ilustrácií v oblasti botaniky a geológie, ako aj histórie umenia a architektúry. Predkladaná bakalárska práca ponúka interpretačný pohľad na tvorbu Dušana Slivku, ktorá je vystihnutá v úplnosti pojmu krajina.

Lukáš Rohárik: Dušan Slivka (PDF soubor)