Práce

Joanna-Dzedzic Rzepka : Zdroje financování fotografických projektů v Polsku po roce 2004

Autor: Joanna-Dzedzic Rzepka
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Rafał Milach
Oponent: Jiří Siostrzonek
Inventární číslo: Bc - 505/14
Rok: 2014

Cílem této práce je představit formy financování kulturního působení s důrazem na fotografické aktivity realizované v Polsku v letech 2004 až 2013, a to jak individuálními umělci, tak i institucemi a neziskovými organizacemi. Tato práce může sloužit i jako určitá forma průvodce po podpůrných institucích, plně nebo částečně financujících fotografické aktivity. Na základě teorie podložené rozborem několika příkladových projektů přiblíží využití dotačních a stipendijních možností v umělecké práci současných fotografů. Cílem práce je rovněž zmínit vyhlídky a předpoklady financování kulturní činnosti ze zdrojů Evropské unie, vládních rozpočtů a prostředků získaných od nadací apod.

Joanna-Dzedzic Rzepka: Zdroje financování fotografických projektů v Polsku po roce 2004 (PDF soubor)