Práce

Tomáš Chadim : Jindřich Bišický - fotograf 1. světové války

Autor: Tomáš Chadim
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Václav Podestát
Inventární číslo: Bc - 506/14
Rok: 2014

Objev Jindřicha Bišického jako fotografa 1. světové války byl senzací. Nicméně informace o jeho životě a díle jsou roztříštěny v různých informačních zdrojích (ve formě jednotlivých tiskových zpráv k výstavě, televizních a rozhlasových rozhovorů s autory výstavy a historiky vojenství, povětšinou dostupných na Internetu a v archivních výtiscích periodik a časopisů). Cílem této práce je v její první části konsolidovat dostupné informace o díle a životě fotografa Jindřicha Bišického do jedné ucelené monografie. V další části zasadím dílo fotografa Jindřicha Bišického do historického kontextu z pohledu fotografie, tzn. zařadím jeho dílo mezi ostatní světové fotografy 1. světové války. V neposlední řadě stručně představím další nově objevené české fotografy 1. světové války.

Tomáš Chadim: Jindřich Bišický - fotograf 1. světové války (PDF soubor)