Práce

Milan Krištůfek : Instalace v krajině a její ozvěny ve fotografii (50.- 90. léta 20. století)

Autor: Milan Krištůfek
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Jan Pohribný
Oponent: Josef Moucha
Inventární číslo: Bc - 507/14
Rok: 2014

Instalace v krajině je na umělecké scéně poměrně rozšířeným žánrem a pohybuje se na hranici několika uměleckých směrů. Hlavním hybatelem bylo zcela určitě hnutí land-art, ale významně k němu přispěli i autoři vycházející z jiných oborů (socha, inscenace, performance aj.). Cílem této bakalářské práce je postihnout, jak všichni tito autoři vnímali fotografické médium a jakým způsobem je využívali ke své práci. Zvláštní pozornost věnuji těm autorům, pro které byla fotografie výsledkem jejich práce. V krátkosti se zaměřím také na přesahy k inscenovaným fotografiím v krajině, u nichž autor pracuje s lidským tělem a kde se v této souvislosti dá mluvit o jistém přesahu k tématu instalace samotné. Tato práce zahrnuje období 50.—90. let 20. století

Milan Krištůfek: Instalace v krajině a její ozvěny ve fotografii (50.- 90. léta 20. století) (PDF soubor)

Milan Krištůfek: Instalace v krajině a její ozvěny ve fotografii (50.- 90. léta 20. století) (PDF soubor)