Práce

Anna Tichá : Digitální úpravy a modifikace v současné portrétní fotografii v České republice

Autor: Anna Tichá
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Pavel Mára
Oponent: Karel Poneš
Inventární číslo: Bc - 508/14
Rok: 2014

Od doby masového rozšíření digitálních médií a digitální fotografie, se zabývám myšlenkou, kam se ubírá vizuální projev umělců, fotografů, v souvislosti s možnostmi současných digitálních technologií. Zasahovat do obrazu digitálně, více, či méně znatelně je dnes v podstatě samozřejmostí. Jako zastánce starých přístupů nejen ve fotografii jsem logickým kritikem digitálních úprav, nikoliv však jejich odpůrcem. Sama s nimi pracuji a možná i proto se mne samotné téma tolik dotýká. Vytváření iluzí pomocí digitální fotografie je tedy i pro mne samozřejmé. I proto moje bakalářské práce pojednává o fenoménu těchto zásahů. Od dokonalých obličejů na titulních stranách módních časopisů, používání retuší a modifikací tvarů, až po sofistikované použití digitálních úprav pro docílení uměleckého záměru u oceňovaných tvůrců současné portrétní fotografie u nás. Stejně, jak se liší technologické možnosti digitálních úprav, tak se liší i jejich použití a účel. Pro názorné ukázky jsem si vybrala několik výrazných současných fotografů, portrétistů využívajících ve svých souborech, ve větší, či až nepatrné míře, digitální úpravy a zásahy do obrazu. V rámci popisu různých přístupů, jsem do této práce zařadila i autory méně známé, či fotografie ilustrační pro ukázku obecných jevů. V této práci bych ráda zdůraznila fotografii jako médium a také riziko znevěrohodnění výpovědní hodnoty a relevance. Na názorných ukázkách u konkrétních autorů, chci poukázat na způsoby použití digitálních úprav v souvislosti s jejich účelem. Nejedná se o práci popisující jednotlivé autory životopisným způsobem. Za cíl si kladu zkoumat nám i již notoricky známé fotografie z jiného úhlu. Proti tomu také fotografické způsoby a návyky společnosti a jejich dopady. Otázka etiky při používání modifikací obrazu a digitálních úprav je v tomto případě nadřazena umělecké hodnotě, či proslavenosti autora. Je to spíše subjektivní vyjádření a zamyšlení, kam bude směřovat obor fotografie dále v rámci digitalizace. Jaké následky nese společnost, kde leží etická hranice a jak si s ní autoři pohrávají, je to, čím bych čtenáře této práce ráda zasáhla.

Anna Tichá: Digitální úpravy a modifikace v současné portrétní fotografii v České republice (PDF soubor)