Práce

Tomasz Wiech : O čem vypráví prostor polská v dokumentární fotografii po roce 2000

Autor: Tomasz Wiech
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Václav Podestát
Inventární číslo: Bc - 509/14
Rok: 2014

Práce vychází z teorie prostoru a snaží se zjistit a definovat to, jakým způsobem lze analyzovat fotografie zachycující prostor. Autora zajímá, co se z takovéto fotografie dá vyčíst o společnosti, pokud vycházím z předpokladu, že tvorba prostoru je důsledkem konkrétních sociálních procesů a konkrétního obecného stavu poznání. Práce obsahuje historický přehled problematiky prostoru ve fotografii od 19. stol. do současnosti. Popsány byly různé proudy, koncepce a strategie spojené s fotografováním prostoru. Klíčovou částí práce je analýza polské fotografie po roce 2000, co se popisu prostoru týče. Ta byla realizována na základě přijetí čtyř kategorií: komerčního prostoru, prostoru sacrum, prostoru historie a soukromého prostoru. Každá z těchto kategorií je zpracována zvlášť: nejprve formou popisu, pak detailní analýzy spojené s vytvořením závěrů

Tomasz Wiech: O čem vypráví prostor polská v dokumentární fotografii po roce 2000 (PDF soubor)