Práce

MgA. Mgr. Ondřej Durczak : Fotografické publikace o Ostravsku v letech 1948-1989

Autor: Ondřej Durczak
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Jiří Siostrzonek
Oponent: Petr Vilgus
Inventární číslo: Bc - 511/14
Rok: 2014

Práce má za cíl zmapovat na několika desítkách obrazových knižních titulů o Ostravě a okolí vydaných v období mezi lety 1948–1989 vývoj nejen města, ale především společensko-historický kontext doby. Na základě konkrétních knih bude analyzována soudobá politická situace a její vliv na obsah a současně i formu publikace. Předmětem zájmů budou především místopisné publikace, ale i knihy sloužící k propagaci různých soukromých sektorů, nejčastěji výrobních podniků apod. Část práce bude věnována nejvýznamnějším mezníkům v historii města, které budou úzce souviset s náměty fotografií v publikacích. Ve vymezeném časovém období práce bude zásadní roli hrát vláda komunistické strany. S ohledem na charakteristiku Ostravska a bývalého Severomoravského kraje jakožto oblasti se silným průmyslem bude v práci zahrnut i okres Karviná v rámci Ostravsko-karvinského revíru v souvislosti s dlouholetým báňským průmyslem.

Ondřej Durczak: Fotografické publikace o Ostravsku v letech 1948-1989 (PDF soubor)