Práce

Vladimír Meletzký : Slezské zemské muzeum v Opavě - fotografická sbírka 1960 - 1969 s důrazem na výtvarnou fotografii

Autor: Vladimír Meletzký
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Jindřich Štreit
Oponent: Václav Podestát
Inventární číslo: Bc - 513/14
Rok: 2014

Tato práce se zabývá fotografickou sbírkou Slezského zemského muzea v Opavě s akcentem na sbírku výtvarné fotografie, a to za období let šedesátých 20. století. Cílem této práce je přehledně popsat sbírku výtvarné fotografie jako celek. Ve své práci jsem se zaměřil na zachycení zvláště významných fotografických souborů.

Vladimír Meletzký: Slezské zemské muzeum v Opavě - fotografická sbírka 1960 - 1969 s důrazem na výtvarnou fotografii (PDF soubor)