Práce

Patrik Sláma : Cigareta ve fotografii

Autor: Patrik Sláma
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Miroslav Myška
Oponent: Jan Mahr
Inventární číslo: Bc - 515/14
Rok: 2014

Tato práce se zaměřuje na fenomén kouření a zobrazování cigaret a kuřáků na fotografiích. První část se zabývá historií kouření a teoriemi o příčinách závislosti na kouření spolu s historií reklamního průmyslu, emancipací a formativními rituály. V hlavní části práce jsou pak fotografie dobou ověřených autorů zpracovány metodou obsahové analýzy, s důrazem na kvalitativní popsání jednotlivých kategorií. Práce tak nabízí pohled na počátky fotografování kuřáků, válku, okraj společnosti, dělníky, reklamní fotografie, umělce i samotné fotografy. Okrajově popisuje fotografie, na nichž se objevuje detail, práce se symboly a hra světla s kouřem.

Patrik Sláma: Cigareta ve fotografii (PDF soubor)