Práce

Aleksandra Śnieźek : Elżbieta Łubowicz

Autor: Aleksandra Śnieźek
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Václav Podestát
Inventární číslo: Bc - 516/14
Rok: 2014

Ve své bakalářské práci bych chtěla přiblížit postavu Elżbiety Łubowicz, současné kurátorky, umělecké kritičky, pedagožky a redaktorky knižních publikací. Moje bakalářská práce představuje krátký životopis a odpovídá na otázku, proč si paní Łubowicz vybrala právě tuto a ne jinou profesní kariéru. Přibližuje čtenáři výstavy, které se jí povedlo uspořádat, a několika větami popisuje každou z nich. Přidala jsem také informace o tom, jak a kdy paní Łubowicz spolupracovala s jednotlivými časopisy věnujícími se umění a především fotografii.

Aleksandra Śnieźek: Elżbieta Łubowicz (PDF soubor)