Práce

Ela Źubrowska : Fotografie při utváření image politiků

Autor: Ela Źubrowska
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Jiří Siostrzonek
Oponent: Petr Vilgus
Inventární číslo: Bc - 518/14
Rok: 2014

Politika používá fotografii téměř od samého počátku její existence. V současnosti neexistuje volební kampaň, která by se mohla konat bez využití fotografie. V předkládané práci se pokusím popsat, jak politici využívají fotografii k účelům tvorby svého politického obrazu. Nastíním způsoby postupu PR agentur a zákroky manipulace s fotografickým obrazem využívané k představení daných kandidátů v co nejlepším světle. V rozhovorech s fotografy specializujícími se na portrétování politiků se pokusím představit celý proces z druhé strany.

Ela Źubrowska: Fotografie při utváření image politiků (PDF soubor)