Práce

Michal Bílek : Česká válečná fotografie od roku 1990 do současnosti

Autor: Michal Bílek
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Jindřich Štreit
Oponent: Petr Vilgus
Inventární číslo: Bc - 519/15
Rok: 2015

Tato práce mapuje vývoj, důležité autory a hlavní tendence v české válečné fotografii a fotoreportáži od sametové revoluce až po současnost. Zabývá se také východisky, která umožnila rozvoj tohoto žánru v demokratické České republice po roce 1990. Důležitou částí práce jsou rozhovory, které autor vedl s vybranými fotografy. Práce nechává prostor pro další počiny v tomto dosud málo zmapovaném odvětví české fotografie.

Michal Bílek: Česká válečná fotografie od roku 1990 do současnosti (PDF soubor)