Práce

Marta Cieślikowska : Motiv homosexuální a transsexuální kultury ve fotografii po roce 1950

Autor: Marta Cieślikowska
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Rafał Milach
Oponent: Petr Vilgus
Inventární číslo: Bc - 520/15
Rok: 2015

Přítomnost homo- a transsexuálních komunit se po desítky let otiskuje do společenské debaty po celém světě. Svůj hlas k tomuto tématu vyjadřují vědci, politici, média i veřejné mínění. Lhostejné k tomu není ani umění spolu se široce pojatou kulturou, jako jednu z nemnoha cest, které poskytuje možnost uměleckého vyjádření vlastní identity. Cílem této práce je subjektivní analýza nejdůležitějších témat ve světové a polské fotografii, týkajících se trans- a homosexuálního prostředí, od roku 1950 až do současnosti.

Marta Cieślikowska: Motiv homosexuální a transsexuální kultury ve fotografii po roce 1950 (PDF soubor)