Práce

Anna Grzelewska : Nahé dítě v současné fotografii

Autor: Anna Grzelewska
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Tomáš Pospěch
Oponent: Rafał Milach
Inventární číslo: Bc - 523/15
Rok: 2015

Práce analyzuje změny fungování obrazu nahého dítěte ve fotografii na příkladu prací Richarda Prince, Lewise Carolla, Wilhelma von Gloedena a Wilhelma Plüschowa. Analýza se týká otázek z oblasti teorie kultury, antropologie, historie fotografie a filozofie. Autorka předkládá tezi, že je obraz nahého dětského těla a jeho fungování ve veřejném oběhu zrcadlem pravidel, která panují v dané společnosti. Způsob fungování takovýchto obrazů se měnil spolu s kulturními změnami. Proces přenášení sexuálního tabu z ženského těla na dětské tělo je důležitým výchozím bodem pro diagnostikování současnosti.

Anna Grzelewska: Nahé dítě v současné fotografii (PDF soubor)