Práce

Daniel Hušták : Instagram v současné české fotografii

Autor: Daniel Hušták
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Petr Vilgus
Oponent: Miroslav Myška
Inventární číslo: Bc - 524/15
Rok: 2015

Práce má za cíl představit a popsat sociální síť Instagram jako současný fotografický fenomén. Práce bude rozdělena na dvě části a to na teoretický úvod a analýzu práce vybraných autorů. V první části popíši principy sdílení fotografií přes internet, historii a použití Instagramu. Ve druhé části se pak budu věnovat vybraným autorům, kteří Instagram používají nebo používali v období 2010 až do současnosti. Budu analyzovat dvě skupiny fotografů: skupinu Opojení, která bude zastupovat vzorek uživatelů, kteří Instagram nepoužívají primárně jako tvůrčí prvek, a fotografií se neživí a několik autorů, kteří jsou profesionální fotografové. V práci autorů si budu všímat především hlavních motivů jejich tvorby, dále se zaměřím, jak Instagram využívají a stručné charakteristice jejich tvorby.

Daniel Hušták: Instagram v současné české fotografii (PDF soubor)