Práce

Lenka Konečná : Pes v současné světové fotografii po roce 2000

Autor: Lenka Konečná
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Petr Vilgus
Oponent: Karel Poneš
Inventární číslo: Bc - 526/15
Rok: 2015

Tato práce se snaží zmapovat současné světové autory, kteří se ve své tvorbě zaměřují na téma psa. V úvodní části se zabývá historií vývoje psa, dále historií psa ve fotografii a jejími průkopníky. Vlastní text je pak výčtem autorů, kteří pracují s tímto tématem poslední desetiletí. Práce je doplněna o sociální hlediska a v neposlední řadě o autorčin pohled na toto téma.

Lenka Konečná: Pes v současné světové fotografii po roce 2000 (PDF soubor)