Práce

David Koronczi : Michal Hanko

Autor: David Koronczi
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Josef Moucha
Oponent: Jindřich Štreit
Inventární číslo: Bc - 527/15
Rok: 2015

Bakalárska práca s názvom Michal Hanko si kladie za ambíciu zmapovať osobný a profesionálny život tohto fotografa, ktorý je dodnes pre deijny a teóriu fotografie neprebádanou entitou. Kvalita ním nasnímaného materiálu od konca 80. rokov zhruba po rok 2000, kedy podlomený zdravotný stav zapríčiňuje rezignáciu na aktívnu tvorbu, naznačuje popísanie ďalšej zaujímavej kapitoly československej, respektíve slovenskej fotografie 20. storočia. Michal Hanko (1954–2008) prežil v podstate celý svoj fotograficky aktívny život v meste Lučenec na juhu Československej, respektíve Slovenskej republiky a vytvoril tak unikátny a ucelený „portrét” malomesta s bohatou históriou na prelome socializmu a trhového hospodárstva, na hranici tisícročí. Jeho čiernobiele fotografie sú dokumentom, ktorý ponúka nahliadnutie do životov obyčajných ľudí, pod pokličku undergroundovej kultúry, ale i do vnútra autora. Táto bakalárska práca by sa mala stať základným stavebným kameňom rozsiahlejšieho projektu, ktorý by rád naplnil ambíciu oboznámenia verejnosti s týmto zásadným autorom, ambíciu vydania odbornej monografie a usporiadnia putovnej výstavy.

David Koronczi: Michal Hanko (PDF soubor)