Práce

Lukáš Němeček : SOUČASNÁ LETECKÁ FOTOGRAFIE

Autor: Lukáš Němeček
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Pavel Mára
Oponent: Karel Poneš
Inventární číslo: Bc - 528/15
Rok: 2015

Ve své práci se zabývám leteckou fotografií jako uceleným segmentem fotografického odvětví. Její první část je zaměřena na historií letecké fotografie, její průkopníky a vynálezce. Dále popisuji první způsoby a techniky fotografování z výšky, současné platformy a aspekty dělení podle technologické a účelové charakteristiky. Dále se věnuji popisu různých odvětví, která leteckou fotografii tvoří a využívá pro různé účely vědeckého, či výtvarného směru. V poslední řadě uvádím výběr současných autorů letecké výtvarné fotografie.

Lukáš Němeček: SOUČASNÁ LETECKÁ FOTOGRAFIE (PDF soubor)