Práce

Daniel Poláček : Voyeurismus ve fotografii

Autor: Daniel Poláček
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Václav Podestát
Inventární číslo: Bc - 530/15
Rok: 2015

Tématem mé bakalářské práce je fenomén voyeurismu, jehož definici a příklady jeho výskytu v oblasti zahraniční a tuzemské fotografie v práci strukturovaným způsobem uvádím. Součástí bakalářské je i rozsáhlá obrazová příloha, ve které jsou zahrnuté ukázky snímků fotografů, které v mé práci zmiňuji.

Daniel Poláček: Voyeurismus ve fotografii (PDF soubor)