Práce

Iva Stránská : Noční fotografie Josefa Sudka

Autor: Iva Stránská
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Petr Vilgus
Inventární číslo: Bc - 532/15
Rok: 2015

Cílem mé práce je zmapovat noční fotografii Josefa Sudka projitím největších sbírek v České republice. Zařadit ji do jeho tvorby a do kontextu období, ve kterém vznikala. Zhodnotit význam a váhu noční fotografie v celém jeho díle.

Iva Stránská: Noční fotografie Josefa Sudka (PDF soubor)