Práce

Martin Studený : Etická stránka použití fotografie v české žurnalistice

Autor: Martin Studený
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Petr Vilgus
Oponent: Štěpánka Stein
Inventární číslo: Bc - 533/15
Rok: 2015

Ve své práci se zabývám etickou stránkou použití fotografie v české novinářské fotografii z hlediska dodatečných úprav obrazu jako takového, ať už rukou fotografa nebo dalších pracovníků redakce, popřípadě zneužití fotografie v jiném než původním kontextu pro účely propagandy a šíření dezinformací. Pro tyto účely jsem kontaktoval řadu českých fotografů, redaktorů a dalších osob úzce spjatých s touto tématikou a s tímto oborem, aby mi pomohli toto téma správně uchopit. Cílem mé práce je popsat práci s fotografií v české žurnalistice, možnosti jejího zneužití a poukázat na konkrétní případy prokázané manipulace s fotografií jako prostředkem zobrazení určité události.

Martin Studený: Etická stránka použití fotografie v české žurnalistice (PDF soubor)