Práce

Petr Štěpán : Vladimír Kozlík

Autor: Petr Štěpán
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Pavel Mára
Inventární číslo: Bc - 534/15
Rok: 2015

Cílem bakalářské práce je představit a zmapovat tvorbu fotografa a pedagoga Vladimíra Kozlíka včetně jeho způsobu myšlení o umění a vnímání světa. Jedná se o monografický celek představující biografické detaily i analytické pasáže jednotlivých děl. V práci jde převážně o interpretaci tvůrčí činnosti Vladimíra Kozlíka, snahu o co nejhlubší propojení s autorovou myslí a proniknutí do světa člověka, pro kterého láska, cit a čistota svědomí jsou tím nejdůležitějším.

Petr Štěpán: Vladimír Kozlík (PDF soubor)