Práce

Jana Šturdíková : Ateliér Miloty Havránkovej na VŠVU v Bratislave

Autor: Jana Šturdíková
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Jindřich Štreit
Inventární číslo: Bc - 535/15
Rok: 2015

Bakalárska práca s názvom Ateliér Miloty Havránkovej na VŠVU v Bratislave skúma vznik, existenciu a činnosť Ateliéru výtvarnej fotografie, ktorý slovenská fotografka Milota Havránková viedla na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v rokoch 1991-2007. Práca predstavuje pedagogické a ideové princípy uplatňované Milotou Havránkovou pri výučbe, ako aj prehľad najvýznamnejších študentov a prác, ktoré v Ateliéri výtvarnej fotografie vznikli. Nosným zdrojom materiálov pre napísanie tejto práce boli predovšetkým osobné rozhovory s prof. Milotou Havránkovou, bývalými a súčasnými pedagógmi katedry fotografie na VŠVU a bývalými študentmi Ateliéru výtvarnej fotografie.

Jana Šturdíková: Ateliér Miloty Havránkovej na VŠVU v Bratislave (PDF soubor)

Jana Šturdíková: Ateliér Miloty Havránkovej na VŠVU v Bratislave (PDF soubor)